Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Ιστολόγιο » Ιωάννης Παπαδόπουλος

Ιωάννης Παπαδόπουλος

  Ιωάννης Παπαδόπουλος

  Εισηγητής για τα Πράσινα σημεία και ρεύματα ανακύκλωσης στον Άξονα Κυκλική Οικονομία & Διαχείριση Αποβλήτων

  Γεννήθηκα στην Καλαμάτα, το 1952.

  Τελείωσα το σχολείο στην Καλαμάτα και στη συνέχεια σπούδασα στο Χημικό Τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πάτρας.

  Από το 1983 εργάσθηκα στον Δήμο Καλαμάτας υπηρετώντας διάφορα αντικείμενα ενώ το 2005 τοποθετήθηκα στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων όπου, από το 2010 έως το τέλος της υπηρεσιακής μου θητείας, το 2019, είχα την ευθύνη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων.

  Στη διάρκεια της υπηρεσιακής μου θητείας στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων, μελέτησα και απέκτησα εμπειρία στις διεθνείς πρακτικές ώστε να ανταποκριθούμε στην πράξη, ως υπηρεσία, στις σύγχρονες απαιτήσεις του Δήμου Καλαμάτας για νόμιμη και περιβαλλοντικά φιλική διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων. Για την υλοποίηση αυτού του στόχου, εφαρμόσαμε στον Δήμο, με ικανοποιητική επιτυχία, όλα τα θεσμοθετημένα ρεύματα εναλλακτικής διαχείρισης των διαφόρων κατηγοριών απορριμμάτων, καθώς επίσης δημιουργήσαμε και άλλα ρεύματα πέραν των θεσμοθετημένων. Παράλληλα, εφαρμόζοντας τη μέθοδο της μηχανικής διαλογής – βιολογικής επεξεργασίας των απομενόντων απορριμμάτων μετά τη διαλογή των ανακυκλώσιμων, αντιμετωπίσαμε προσωρινά το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Παρότι η αντιμετώπιση αυτή ήταν ατελής λόγω της παντελούς έλλειψης των απαιτούμενων υποδομών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, χρησιμοποιήθηκε μέχρι την εφαρμογή της δρομολογημένης κεντρικής διαχείρισης σε επίπεδο Περιφέρειας.

  Σύντομα
  Θέλεις και εσύ να είσαι μέρος της προσπάθειας;
  Θέλεις και εσύ να είσαι μέρος της προσπάθειας;
  Θέλεις και εσύ να είσαι μέρος της προσπάθειας;