Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Εγγραφή στη Διαβούλευση

Εγγραφή στη Διαβούλευση

Δήλωση Συγκατάθεσης

Με την εγγραφή μου στη Διαβούλευση συναινώ στη χρήση της ηλεκτρονικής μου διεύθυνσης ή και της Επωνυμίας του Φορέα που εκπροσωπώ και προαιρετικά του Ονόματος και του Επωνύμου μου (εφόσον συμπληρωθούν),  για την συμμετοχή μου στο forum διαβούλευσης του   προγράμματος  «100 climateneutralcitiesby 2030»

Ιστοσελίδα https://mission.kalamata.gr

Σημείωση:

Έχετε δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας. Αν επιθυμείτε να άρετε την συγκατάθεσή σας για κάποια από τα παραπάνω πεδία, μπορείτε να στείλει σχετικό αίτημα προς το mission @ kalamata.gr ορίζοντας σαφώς τα πεδία της συγκατάθεσης τα οποία επιθυμείτε να άρετε. Όλες οι πράξεις επεξεργασίας δεδομένων που βασίζονταν στη συγκατάθεση και πραγματοποιήθηκαν πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσης – εξακολουθούν να είναι νόμιμες.

Εγγραφή στη Διαβούλευση:

Σύντομα
Θέλεις και εσύ να είσαι μέρος της προσπάθειας;
Θέλεις και εσύ να είσαι μέρος της προσπάθειας;
Θέλεις και εσύ να είσαι μέρος της προσπάθειας;