Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Διαβουλεύσεις

Διαβουλεύσεις

Στη Μεσογειακή Καλαμάτα, τα ακραία καιρικά φαινόμενα εμφανίζονται όλο και πιο συχνά, προειδοποιώντας μας ταυτόχρονα ότι η Κλιματική κρίση είναι ΚΑΙ εδώ.
Με βάση τις αρχές της Αειφόρου και Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και για την επίτευξη του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας, απαιτείται η οργάνωση ολιστικών παρεμβάσεων, για τον χωροταξικό σχεδιασμό, την κινητικότητα και τις μεταφορές, τις αστικές αναπλάσεις, την ενέργεια, την κυκλική οικονομία, τη δημόσια υγεία, την παραγωγή προϊόντων στον πρωτογενή και στον δευτερογενή τομέα, τις υπηρεσίες στον τουρισμό, τον ιστορικό και πολιτιστικό πλούτο, την προστασία του φυσικού και θαλάσσιου περιβάλλοντος και όλα όσα, θα χαρακτηρίζουν την Καλαμάτα το 2030+.
Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής ο Δήμος Καλαμάτας υλοποιεί την τελευταία 5/ετία έργα πλέον των 120 εκ. Ευρώ, ενώ ταυτόχρονα με τη συμμετοχή του σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, έχουν αποκτηθεί γνώσεις και καλές πρακτικές, που τεκμηριώνουν την φιλοδοξία των Καλαματιανών, να οργανωθούν, απέναντι στις επιπτώσεις της Κλιματικής αλλαγής, συγκροτώντας μια αποτελεσματική Στρατηγική.
Η αναγκαία Στρατηγική για την Έξυπνη και Κλιματικά Ουδέτερη Καλαμάτα, θα είναι αποτελεσματική, όταν προκύψει από τη συμμετοχή και τις απόψεις των ενεργών συμπολιτών, όπου ο καθένας μέσα από το ρόλο, του αιρετού, ή του επιχειρηματία, ή του καταναλωτή, ή του επισκέπτη, ή του επιστήμονα, κ.ά, θα μπορεί να λειτουργήσει ως συν-δημιουργός και συν-υλοποιητής, ενός ολιστικού σχεδίου αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης.
Οι τομείς παρέμβασης για την εκπόνηση αυτής της Στρατηγικής, που θα οδηγήσει στο μέλλον προς την μηδενική εκπομπή ρύπων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, ενδεικτικά προτείνεται να εμπεριέχονται, στους πιο κάτω θεματικούς άξονες:
  • 1. Μεταφορές – Αστική Κινητικότητα
   Όπου ενδεικτικά θα αναζητηθούν τρόποι για την επίλυση ζητημάτων, μετακίνησης κατοίκων και επισκεπτών χωρίς ΙΧ, τον ανεφοδιασμό των καταστημάτων, την κυκλοφορία και την στάθμευση των ΙΧ, την δημόσια Συγκοινωνία και τις μεταφορές, κ.ά.
  • 9
  • 46
  • 2. Κτήρια – Εγκαταστάσεις
   Όπου ενδεικτικά θα αναζητηθούν, τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια και εγκαταστάσεις, απόψεις και ιδέες για την κατασκευή μη ενεργοβόρων σύγχρονων κατοικιών και κτηρίων, απόψεις για τη επαναχρησιμοποίηση παλαιών κτηρίων και διατηρητέων, κ.ά.
  • 6
  • 14
  • 3. Ενέργεια – Περιβάλλον
   Όπου ενδεικτικά, θα καταγραφούν απόψεις και προτάσεις για την παραγωγή και αποθήκευση καθαρής ενέργειας, θα αναζητηθούν έξυπνοι τρόποι διαχείρισης  τόσο των δικτύων διανομής όσο και των καταναλώσεων, θα συζητηθούν μέθοδοι για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, την προστασία από τη ρύπανση, της θάλασσας και του ατμοσφαιρικού αέρα, την εξασφάλιση καθαρού και επαρκούς πόσιμου νερού κ.ά.
  • 14
  • 37
  • 4. Πολεοδομικός Σχεδιασμός & Αστικό Περιβάλλον
   Όπου ενδεικτικά θα καταγραφούν απόψεις και προτάσεις, για την πολεοδομική επέκταση της πόλης, τον επαναπροσδιορισμό των χρήσεων γης, την ανάπτυξη έξυπνων και οικολογικών περιοχών, τις βιοκλιματικές παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο, κ.ά.
  • 7
  • 15
  • 5. Κυκλική Οικονομία & Διαχείριση Αποβλήτων
   Όπου ενδεικτικά θα αναζητηθούν λύσεις, για τη μείωση των οικιακών αποβλήτων, την ευαισθητοποίηση  της επαναχρησιμοποίησης προϊόντων, της διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, κ.ά
  • 9
  • 20
  • 6. Ανθεκτικότητα της Πόλης και Σχετικές Υποδομές
   Όπου θα καταγραφούν απόψεις για την ανθεκτικότητα της πόλης, σε τεχνολογικές υποδομές, σε οικονομικά, υγειονομικά και περιβαλλοντικά θέματα,  καθώς και στην κατασκευή των αναγκαίων έργων προστασίας από τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, όπως αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα, κ.ά.
  • 11
  • 19
  • 7. Οικονομία & Κοινωνία
   Όπου θα αναζητηθούν τρόποι βελτίωσης της αγροτικής παραγωγής, για την καινοτομία στην μεταποίηση, για την κλιματικά ουδέτερη τουριστική επιχειρηματικότητα, για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού, κ.ά
  • 10
  • 21

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται, η διατύπωση προτάσεων που χρησιμοποιώντας σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες, θα προωθούν με καινοτόμο πνεύμα, την επίλυση μεγάλων και κρίσιμων θεμάτων της πόλης.

Επιδίωξη είναι κάθε προτεινόμενη παρέμβαση, να έχει περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο.

Ζητούνται οι απόψεις και οι προτάσεις κάθε ενεργού συμπολίτη και φορέα της πόλης:

 1. Για τους τομείς παρέμβασης, σχολιάζοντας τους προτεινόμενους ενδεικτικά θεματικούς άξονες ή προτείνοντας νέους.
 2. Για το περιεχόμενο κάθε θεματικού άξονα.

Με την πεποίθηση ότι η άποψη των ενεργών πολιτών και των φορέων της πόλης είναι σημαντική, διατυπώστε την γνώμη σας, συμβάλλοντας στην πορεία της πόλης.

Σύντομα
Θέλεις και εσύ να είσαι μέρος της προσπάθειας;
Θέλεις και εσύ να είσαι μέρος της προσπάθειας;
Θέλεις και εσύ να είσαι μέρος της προσπάθειας;