Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Στρατηγική για την έξυπνη και κλιματικά ουδέτερη Καλαμάτα

"Στην ιστορία των πόλεων υπάρχουν αποφάσεις που ορίζουν την πορεία, το χαρακτήρα και την προοπτική τους, που διαμορφώνουν για πολλά χρόνια την ποιότητα της ζωής των κατοίκων τους και καθορίζουν τη θέση τους στο χάρτη των πόλεων, σε ολόκληρο τον κόσμο".
Θανάσης Βασιλόπουλος, Δήμαρχος Καλαμάτας
Θανάσης Βασιλόπουλος
Δήμαρχος Καλαμάτας

ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΣΗ

Οκτώβριος 2021

13-25

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

25 Οκτωβρίου 2021, 19:00​
Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας

Εκδήλωση-παρουσίαση, των αποτελεσμάτων της Διαβούλευσης και πρόταση για το τελικό σχέδιο των αξόνων με τις θεματικές τους ενότητες

ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ

26 Οκτωβρίου 2021 μέχρι την κατάθεση της πρότασης

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Εμπλουτισμός των Αξόνων και των Θεματικών Ενοτήτων. Κατάθεση προτάσεων για έργα.

26 Ιανουαρίου 2022, 19:00​
Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Τελετή παρουσίασης πρότασης υποψηφιότητας στο Δίκτυο των 100 Κλιματικά Ουδέτερων και Έξυπνων πόλεων της Ε.Ε.

ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΣΗ

13-25 Οκτωβρίου 2021

13-25

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

25 Οκτωβρίου 2021, 19:00

Εκδήλωση-παρουσίαση, των αποτελεσμάτων της Διαβούλευσης και πρόταση για το τελικό σχέδιο των αξόνων με τις θεματικές τους ενότητες

Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας

ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ

26 Οκτωβρίου 2021
μέχρι την κατάθεση
της πρότασης

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Εμπλουτισμός των Αξόνων και των Θεματικών Ενοτήτων. Κατάθεση προτάσεων για έργα.

31 Ιανουαρίου 2022, 19:00

Τελετή παρουσίασης πρότασης υποψηφιότητας στο Δίκτυο των 100 Κλιματικά Ουδέτερων και Έξυπνων πόλεων της Ε.Ε.

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Πάρε μέρος στη Διαβούλευση

Στη Μεσογειακή Καλαμάτα, τα ακραία καιρικά φαινόμενα εμφανίζονται όλο και πιο συχνά,
προειδοποιώντας μας ταυτόχρονα ότι η Κλιματική κρίση είναι ΚΑΙ εδώ.
Με βάση τις αρχές της Αειφόρου και Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και για την επίτευξη του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας, απαιτείται η οργάνωση ολιστικών παρεμβάσεων, για τον χωροταξικό σχεδιασμό, την κινητικότητα και τις μεταφορές, τις αστικές αναπλάσεις, την ενέργεια, την κυκλική οικονομία, τη δημόσια υγεία, την παραγωγή προϊόντων στον πρωτογενή και στον δευτερογενή τομέα, τις υπηρεσίες στον τουρισμό, τον ιστορικό και 
πολιτιστικό πλούτο, την προστασία του φυσικού και θαλάσσιου περιβάλλοντος και όλα όσα, θα χαρακτηρίζουν την Καλαμάτα το 2030+.

  • 1. Μεταφορές – Αστική Κινητικότητα
   Όπου ενδεικτικά θα αναζητηθούν τρόποι για την επίλυση ζητημάτων, μετακίνησης κατοίκων και επισκεπτών χωρίς ΙΧ, τον ανεφοδιασμό των καταστημάτων, την κυκλοφορία και την στάθμευση των ΙΧ, την δημόσια Συγκοινωνία και τις μεταφορές, κ.ά.
  • 9
  • 46
  • 2. Κτήρια – Εγκαταστάσεις
   Όπου ενδεικτικά θα αναζητηθούν, τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια και εγκαταστάσεις, απόψεις και ιδέες για την κατασκευή μη ενεργοβόρων σύγχρονων κατοικιών και κτηρίων, απόψεις για τη επαναχρησιμοποίηση παλαιών κτηρίων και διατηρητέων, κ.ά.
  • 6
  • 14
  • 3. Ενέργεια – Περιβάλλον
   Όπου ενδεικτικά, θα καταγραφούν απόψεις και προτάσεις για την παραγωγή και αποθήκευση καθαρής ενέργειας, θα αναζητηθούν έξυπνοι τρόποι διαχείρισης  τόσο των δικτύων διανομής όσο και των καταναλώσεων, θα συζητηθούν μέθοδοι για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, την προστασία από τη ρύπανση, της θάλασσας και του ατμοσφαιρικού αέρα, την εξασφάλιση καθαρού και επαρκούς πόσιμου νερού κ.ά.
  • 14
  • 37
  • 4. Πολεοδομικός Σχεδιασμός & Αστικό Περιβάλλον
   Όπου ενδεικτικά θα καταγραφούν απόψεις και προτάσεις, για την πολεοδομική επέκταση της πόλης, τον επαναπροσδιορισμό των χρήσεων γης, την ανάπτυξη έξυπνων και οικολογικών περιοχών, τις βιοκλιματικές παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο, κ.ά.
  • 7
  • 15
  • 5. Κυκλική Οικονομία & Διαχείριση Αποβλήτων
   Όπου ενδεικτικά θα αναζητηθούν λύσεις, για τη μείωση των οικιακών αποβλήτων, την ευαισθητοποίηση  της επαναχρησιμοποίησης προϊόντων, της διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, κ.ά
  • 9
  • 20
  • 6. Ανθεκτικότητα της Πόλης και Σχετικές Υποδομές
   Όπου θα καταγραφούν απόψεις για την ανθεκτικότητα της πόλης, σε τεχνολογικές υποδομές, σε οικονομικά, υγειονομικά και περιβαλλοντικά θέματα,  καθώς και στην κατασκευή των αναγκαίων έργων προστασίας από τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, όπως αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα, κ.ά.
  • 11
  • 19
  • 7. Οικονομία & Κοινωνία
   Όπου θα αναζητηθούν τρόποι βελτίωσης της αγροτικής παραγωγής, για την καινοτομία στην μεταποίηση, για την κλιματικά ουδέτερη τουριστική επιχειρηματικότητα, για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού, κ.ά
  • 10
  • 21
Καλαμάτα - Σιδηροδρομικού Σταθμού - ποδήλατα

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Κλιματικά Ουδέτερη
και Έξυπνη Πόλη

Αναμφισβήτητα η κλιματική αλλαγή αποτελεί μία πραγματικότητα η οποία επηρεάζει δυσμενώς την καθημερινότητά μας και θα επιταχυνθεί στο μέλλον εάν δεν δράσουμε άμεσα.

Εφαρμόζοντας καλές πρακτικές, νέες τεχνολογίες, ενέργειες που στοχεύουν στην αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής, συμμετέχοντας ενεργά ως Δήμος σε δράσεις που αφορούν το περιβάλλον και σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή καθώς θέτουν ως προτεραιότητα την πράσινη ανάπτυξη.

Γνωρίζοντας πως είναι υπόθεση όλων μας, θα πρέπει να συστρατευθούμε προς αυτή την κατεύθυνση.

Ως Δήμος συμμετέχουμε:
• στο Σύμφωνο των Δημάρχων για την κλιματική αλλαγή, την επιτάχυνση της απεξάρτησης τους από τις πηγές εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, την ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής τους στις αναπόφευκτες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την παροχή πρόσβασης σε ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενέργεια για τους πολίτες τους.

Υλοποιούνται:
• η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)
• η εκπόνηση του ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ).
• η εκπόνηση του στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

Ολοκληρωμένες δράσεις:
• εγκατάσταση συστήματος Γεωθερμίας στο κτίριο του Δημαρχείου
• εγκατάσταση 15.000 λαμπτήρων ηλεκτροφωτισμού τύπου LED
• εφαρμογή στον Δήμο, του πρότυπου ISO 50001
• πλήθος αστικών αναπλάσεων και πεζοδρομήσεων στην πόλη της Καλαμάτας
• την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε δημοτικά κτίρια
• την κατασκευή δίκτυο ποδηλατοδρόμων μήκους 15 χλμ
• την κατασκευή «Πάρκων Τσέπης».

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Κλιματικά Ουδέτερη
και Έξυπνη Πόλη

Αναμφισβήτητα η κλιματική αλλαγή αποτελεί μία πραγματικότητα η οποία επηρεάζει δυσμενώς την καθημερινότητά μας και θα επιταχυνθεί στο μέλλον εάν δεν δράσουμε άμεσα.

Εφαρμόζοντας καλές πρακτικές, νέες τεχνολογίες, ενέργειες που στοχεύουν στην αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής, συμμετέχοντας ενεργά ως Δήμος σε δράσεις που αφορούν το περιβάλλον και σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή καθώς θέτουν ως προτεραιότητα την πράσινη ανάπτυξη.

Γνωρίζοντας πως είναι υπόθεση όλων μας, θα πρέπει να συστρατευθούμε προς αυτή την κατεύθυνση.

Ως Δήμος συμμετέχουμε:
• στο Σύμφωνο των Δημάρχων για την κλιματική αλλαγή, την επιτάχυνση της απεξάρτησης τους από τις πηγές εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, την ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής τους στις αναπόφευκτες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την παροχή πρόσβασης σε ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενέργεια για τους πολίτες τους.

Υλοποιούνται:
• η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)
• η εκπόνηση του ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ).
• η εκπόνηση του στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

Ολοκληρωμένες δράσεις:
• εγκατάσταση συστήματος Γεωθερμίας στο κτίριο του Δημαρχείου
• εγκατάσταση 15.000 λαμπτήρων ηλεκτροφωτισμού τύπου LED
• εφαρμογή στον Δήμο, του πρότυπου ISO 50001
• πλήθος αστικών αναπλάσεων και πεζοδρομήσεων στην πόλη της Καλαμάτας
• την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε δημοτικά κτίρια
• την κατασκευή δίκτυο ποδηλατοδρόμων μήκους 15 χλμ
• την κατασκευή «Πάρκων Τσέπης».

Έχουν ξεκινήσει ή ξεκινούν σύντομα:
• Ανάπτυξη δράσεων της νεο-ιδρυθείσας «Δημοτικής Ενεργειακής Κοινότητας Καλαμάτας» για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, η οποία πιστεύουμε ότι θα διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο και θα μας δώσει τη δυνατότητα να αναπτυχθούμε σε μία σειρά από τομείς.
• Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων
• Κατασκευή Πράσινου Σημείου Καλαμάτας
• Ανάπτυξη Δικτύου Χωριστής Συλλογής Βιοαποβλήτων
• Περιβαλλοντική Μελέτη Σχεδίου Ανατολικής Παραλίας
• Προμήθεια & εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών (τηλεέλεγχος /τηλεχειρισμός) δικτύου ύδρευσης
• οι ενεργειακές αναβαθμίσεις δημοτικών κτηρίων και σχολείων,
• η ενεργειακή αναβάθμιση του Κολυμβητηρίου Καλαμάτας,
• η χρήση ηλεκτρικών οχημάτων στην πόλη αλλά και από τις υπηρεσίες του Δήμου.

Εντάξεις στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για τα παρακάτω
• Ενεργειακή Αναβάθμιση Βιολογικού ΗΜ – BMS- ΑΠΕ
• Ανάπτυξη Συστήματος Ευφυούς Γεωργίας και καταγραφής Ατμοσφαιρικών Μεταβλητών
• Εγκατάσταση Συστημάτων Καθημερινότητας τα οποία βασίζουν την λειτουργία τους σε ΑΠΕ
• Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων
• Αστική αναζωογόνηση
• Ανάπτυξη ηλεκτροκίνησης – εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Ο στόχος δεν είναι άλλος από την συμβολή του Δήμου Καλαμάτας στον μετριασμό και στην αντιμετώπιση των δυσμενών αποτελεσμάτων της κλιματικής αλλαγής.

Απαιτούνται σημαντικά έργα, χρηματοδοτήσεις, εφαρμογή νέων τεχνολογιών, νέες ιδέες και καινοτομία σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Χρειάζεται τολμηρές πολιτικές αποφάσεις, συνεργασίες φορέων αλλά και ενεργή συμμετοχή των πολιτών για ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας και τις γενιές που ακολουθούν.

Καλαμάτα - Πάρκο ΟΣΕ

Έχουν ξεκινήσει ή ξεκινούν σύντομα:
• Ανάπτυξη δράσεων της νεο-ιδρυθείσας «Δημοτικής Ενεργειακής Κοινότητας Καλαμάτας» για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, η οποία πιστεύουμε ότι θα διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο και θα μας δώσει τη δυνατότητα να αναπτυχθούμε σε μία σειρά από τομείς.
• Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων
• Κατασκευή Πράσινου Σημείου Καλαμάτας
• Ανάπτυξη Δικτύου Χωριστής Συλλογής Βιοαποβλήτων
• Περιβαλλοντική Μελέτη Σχεδίου Ανατολικής Παραλίας
• Προμήθεια & εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών (τηλεέλεγχος /τηλεχειρισμός) δικτύου ύδρευσης
• οι ενεργειακές αναβαθμίσεις δημοτικών κτηρίων και σχολείων,
• η ενεργειακή αναβάθμιση του Κολυμβητηρίου Καλαμάτας,
• η χρήση ηλεκτρικών οχημάτων στην πόλη αλλά και από τις υπηρεσίες του Δήμου.

Εντάξεις στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για τα παρακάτω
• Ενεργειακή Αναβάθμιση Βιολογικού ΗΜ – BMS- ΑΠΕ
• Ανάπτυξη Συστήματος Ευφυούς Γεωργίας και καταγραφής Ατμοσφαιρικών Μεταβλητών
• Εγκατάσταση Συστημάτων Καθημερινότητας τα οποία βασίζουν την λειτουργία τους σε ΑΠΕ
• Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων
• Αστική αναζωογόνηση
• Ανάπτυξη ηλεκτροκίνησης – εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Ο στόχος δεν είναι άλλος από την συμβολή του Δήμου Καλαμάτας στον μετριασμό και στην αντιμετώπιση των δυσμενών αποτελεσμάτων της κλιματικής αλλαγής.

Απαιτούνται σημαντικά έργα, χρηματοδοτήσεις, εφαρμογή νέων τεχνολογιών, νέες ιδέες και καινοτομία σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Χρειάζεται τολμηρές πολιτικές αποφάσεις, συνεργασίες φορέων αλλά και ενεργή συμμετοχή των πολιτών για ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας και τις γενιές που ακολουθούν.

Δήμος Καλαμάτας

Ώρες Επικοινωνίας

Δευτέρα-Παρασκευή 8:00-15:00

Ώρες Επικ/νίας

Δευτέρα-Παρασκευή 8:00-15:00

Διεύθυνση

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24134
Τηλ.: (+30) 27213 60723
Email: mission@kalamata.gr