Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » ΑΞΟΝΕΣ » 3. Ενέργεια – Περιβάλλον » 3.4 Αστικό και περιαστικό πράσινο » Απάντηση στο: 3.4 Αστικό και περιαστικό πράσινο

Απάντηση στο: 3.4 Αστικό και περιαστικό πράσινο

#1512
Γιάννης
Συμμετέχων
  Συμφωνώ
  Up
  4
  ::

  Στον Άξονα Ενέργεια-Περιβάλλον εντάσσετε την Ενότητα Αστικό & Περιαστικό Πράσινο.

  Παρατήρηση 1η: Το περιβάλλον είναι φυσικό και τεχνητό. Με την έννοια φυσικό περιβάλλον εννοούμε την διαχείριση των δύο (2) βιοτικών συνιστωσών (χλωρίδα – πανίδα) και των τριών αβιοτικών συνιστωσών (νερό – αέρας – έδαφος).  Τεχνητό περιβάλλον είναι ότι ανθρωπογενές.

  Παρατήρηση 2η: Το αστικό πράσινο ταιριάζει στον άξονα 4. Πολεοδομικός Σχεδιασμός & Αστικό Περιβάλλον ως Ενότητα γιατί είναι απότοκο όσον αφορά την θέση του, την έκταση του, την μορφή του, την λειτουργία του,  τους στόχους του από τον Πολεοδομικό Σχεδιασμό μιας πόλης ή ενός οικιστικού συστήματος.

  Παρατήρηση 3η: Το περιαστικό πράσινο μπορεί να μείνει ως Ενότητα στον Άξονα του  Περιβάλλοντος.

  Περί αστικού πρασίνου

  Η έννοια του αστικού πρασίνου επικράτησε στην χώρα μας την δεκαετία του 1980, όταν οι Ελληνικοί Δήμοι, κυρίως οι πρωτεύουσες των νομών, οργάνωναν υπηρεσίες φύτευσης ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων (δενδροστοιχίες, νησίδες, κηπάρια, πάρκα, πλατείες, παρόχθιες ζώνες, παραθαλάσσιες ζώνες, περιβάλλοντες χώρους σχολείων κ.λ.π.).

  Η φύτευση με δένδρα δασικά από δωρεάν παροχές από τα κρατικά δασικά φυτώρια (κυρίως ταχυφυείς   λεύκες) δημιούργησαν τον πρώτο πυρήνα πρασίνου στις πόλεις.

  Το αστικό πράσινο ορίζεται ως, το σύνολο της βλάστησης εντός του αστικού τοπίου  η μέσα στο περίγραμμα των ορίων της πόλης. Τα πάρκα , τα άλση, οι πλατείες, τα τρίγωνα με πράσινο, οι δενδροστοιχίες, οι νησίδες, οι χώροι άθλησης και οι παιδικές χαρές αλλά και το πράσινο στους ιδιωτικούς χώρους των κτιρίων η γενικά των ακινήτων είναι απλώς υποσύνολα της βλάστησης που αποτελεί στο σύνολο της το αστικό πράσινο.

  ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

  Στον Δήμο Καλαμάτας (1984) το γενικό ποσοστό πρασίνου ήταν 1-1,5%. Από τότε οι δημοτικές αρχές εφάρμοσαν πολιτικές αύξησης του πρασίνου όπου ουσιαστικά μπήκαν και οι βάσεις του οργανωμένου αστικού πρασίνου.

  Σήμερα το ποσοστό πρασίνου στον Δήμο μας εντός ενεργού σχεδίου πόλης (όχι περιαστικά και όχι εκεί που δεν έχουν γίνει ακόμα τα έργα υποδομής), γενικά είναι πέντε κόμμα είκοσι έξι (5,26%) τοις εκατό αν υπολογίσει κανείς τα 9.500 στρέμματα του ενεργού σχεδίου πόλης και την έκταση αστικού πρασίνου στα 500 στρέμματα.

  Την συνολική έκταση 500 στρεμμάτων του αστικού πρασίνου συμπληρώνουν κηπάρια, περιβάλλοντες χώροι δημοτικών κτιρίων, σχολείων, εκκλησιών, δημοσίων κτιρίων και οι δενδροστοιχίες, που είναι η μεγάλη εφεδρεία πρασίνου στη πόλη.

  ΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΥΠΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

  Το ποσοστό πρασίνου εξαρτάται αποκλειστικά από την πολεοδομική μελέτη και πόσο θέλεις να είσαι πάνω από τα πολεοδομικά σταθερότυπα. Η εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ που ορίζει τα πολεοδομικά σταθερότυπα τ.μ./κάτοικο είτε σε επίπεδο γειτονιάς είτε σε επίπεδο πόλης φαίνεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

  http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=111vahaImCw%3D&tabid=515&language=el-GR

  Σε ευρωπαϊκές πόλεις το αστικό πράσινο σε γενικό ποσοστό φθάνει ή ξεπερνάει το 20%. Αν αντιστοιχίσει κανείς το αστικό πράσινο της Σόφιας (Βουλγαρία) με αυτό της Καλαμάτας, θα έπρεπε η Πόλη μας να έχει 30 Δημοτικά Πάρκα ίσα με αυτό των Σιδηροδρόμων και αντίστοιχες πλατείες και τις ανάλογες δενδροστοιχίες.

  Προτάσεις

  Επιτάχυνση διαδικασιών απόδοσης στον Δήμο όλων των κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με το σχέδιο πόλης.

  Εξασφάλιση δημοτικών ελεύθερων χώρων είτε με απαλλοτριώσεις είτε αγοράς οικοπέδων.

  Γκρέμισμα όλων των οικοδομικών σκελετών και απόδοση του οικοπέδου στον Δήμο.

  Ευρεία εφαρμογή φυτεμένων δωμάτων στις ταράτσες κατοικιών και πολυκατοικιών.

  Ευρεία εφαρμογή κάθετου πράσινου στα κτίρια.

  Προγράμματα φυτεύσεων σ’ όλα τα πεζοδρόμια και του ακάλυπτους χώρους των πολυκατοικιών.

  Συμμετοχή των πολιτών στην συντήρηση των δένδρων τουλάχιστον στην άρδευση τους την θερμή περίοδο.

  Πεζοδρομήσεις εκτεταμένες στο κέντρο της πόλης με ψυχρά υλικά και πολύ πράσινο.

  Αν η φέρουσα ικανότητα της πόλης (ο αστικός χώρος) έχει φτάσει στα όρια της πρέπει πολύ σοβαρά να σταματήσουμε την επιπλέον επιβάρυνση. Ένα δίκτυο γρήγορης αξιόπιστης συγκοινωνίας μπορούσε να συγκρατήσει κατοίκων της περιφέρειας στον αστικό χώρο.

  Η μείωση του συντελεστή δόμησης στις έντονα αστικές περιοχές θα κρατούσε την φέρουσα ικανότητα στα όρια της, θα μείωνε τις αξίες των αδόμητων ακόμα οικοπέδων, που θα μπορούσε με την αγορά τους να τα μετατρέψει σε πράσινους χώρους.

  Θα επανέλθω στο επόμενο στάδιο της διαβούλευσης!

  Σύντομα
  Θέλεις και εσύ να είσαι μέρος της προσπάθειας;
  Θέλεις και εσύ να είσαι μέρος της προσπάθειας;
  Θέλεις και εσύ να είσαι μέρος της προσπάθειας;