Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Ιστολόγιο » Βασίλης Παπαευσταθείου

Βασίλης Παπαευσταθείου

  Παπαευσταθίου Βασίλης

  Συντονιστής του Άξονα Μεταφορές – Αστική Κινητικότητα

  Απόφοιτος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ με μεταπτυχιακές σπουδές στην Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ, MSc Αρχιτεκτονική / Πολεοδομία και στην Σχολή Τεχν. Εφαρμογών του ΕΑΠ στον MSc Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Πόλεων και Κτηρίων. Είναι υποψήφιος διδάκτορας Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ.

  Είναι συνιδρυτής της διεπιστημονικής ομάδας Εύ-τόπος, που διοργάνωσε την έκθεση “Φαντάσου την πόλη, Καλαμάτα 2015” και αναλαμβάνει δράσεις ενθάρρυνσης της έρευνας και του διαλόγου για την ανάδειξη της αξίας του δημόσιου χώρου της Καλαμάτας.

  Συμμετέχει και συνδιοργανώνει εθελοντικές πρωτοβουλίες, όπως το Κalamatamove, μιαςδιαδραστική πλατφόρμα μετακίνησης ΑμεΑ στην Καλαμάτα, που στοχεύει στην βελτίωση της προσπελασιμότητας της πόλης και των Φωνών μέσα από τα Κτήρια, μιας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων καταγραφής και ανάδειξης των σημαντικότερων κτηρίων της Καλαμάτας, με σκοπό την διατήρηση και την διάσωσή τους.

  Σύντομα
  Θέλεις και εσύ να είσαι μέρος της προσπάθειας;
  Θέλεις και εσύ να είσαι μέρος της προσπάθειας;
  Θέλεις και εσύ να είσαι μέρος της προσπάθειας;