Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Ιστολόγιο » Σταυρούλα Αγρίου

Σταυρούλα Αγρίου

  Σταυρούλα Αγρίου

  Συντονίστρια στον Άξονα Πολεοδομικός Σχεδιασμός & Αστικό Περιβάλλον

  Όνομα: Σταυρούλα

  Επώνυμο: Αγρίου

  Οικογενειακή κατάσταση  Έγγαμος με 3 παιδιά

   

  ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Τίτλος: Διπλωματούχος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (1985)

  Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

   Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών

  «Πολεοδομία και Χωροταξία»της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Εθνικού Μετσόβιου πολυτεχνείου(2021)

  : «Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών και Οργανισμών»: του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου (2008)

   Ξένες Γλώσσες:

  1.     Γαλλικά: Diplome d’ etudes superieures: Institut francais d’ Athenes

  2.     Αγγλικά Πολύ καλή γνώση

  Άριστη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και γνώση πληροφοριακών συστημάτων

  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ

   ·         Γενική Διευθύντρια Δήμου Καλαμάτας Από τον Απρίλιο 2021

  ·         Δ/ντρια Πολεοδομίας Δήμου Καλαμάτας  από 20-7-2019 έως σήμερα από 15-2-2011 έως 1-3-2012

  · Σύμβουλος σε θέματα Πολεοδομίας Χωροταξίας. στο γραφείο του Υπουργού Περιβάλλοντος και ΕνέργειαςΑπό 24-04-2015 έως 20-7-2019

  · Δ/ντρια Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ από 2/5/2013 έως 24-4-2015

  ·         Δ/ντρια Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών θεμάτων του Δήμου Καλαμάτας από τις 1/3/2012 έως 2/5/2013

  ·         Δ/ντρια Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας από την 30/11/2000 έως 3/9/2009

   Συμμετοχή σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές

   Συντονίστρια  ομάδων εργασίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

  ·για τη σύνταξη νομοθετικών μεταρρυθμίσεων, για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης.Α.Π. οικ56197 17-12-2015

  · για την τελική επεξεργασία του νομοσχεδίου για τον έλεγχο και προστασία του δομημένου περιβάλλοντοςΑΔΑΨΩΖΗ4653Π8-92Υ    Α.Π. οικ.29624-02-2017

  για την απλοποίηση των διαδικασιών, την τροποποίηση του οικοδομικού κανονισμού των διατάξεων περί έκδοσης αδειών δόμησης, Α.Π. οικ56197 17-12-2015

  ·         για την οριοθέτηση οικισμών κάτω από 2000 κατοίκους (Α.Π. οικ5619717-12-2015)

  ·         γιατηνέκδοσηΥπουργικών αποφάσεων, ΠροεδρικώνΔιαταγμάτωνγια την εφαρμογήτου Ν. 4495/2017

   

  Μέλος της ομάδας εργασίας του

  ·         YπουργείουΟικονομικών με έργο «επεξεργασία και επικαιροποίηση των διατάξεων του νόμου 2971/2001 αιγιαλόςπαραλία,»

  ·         Του Υπουργείου Περιβάλλοντος

  ·         για το σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης για την περιβαλλοντική και πολεοδομική διαχείριση των περιοχών οικιστικών πυκνώσεων

  ·          «Επίσπευση των Διαδικασιών κατάρτισης, θεώρησης και κύρωσηςτωνΔασικώνχαρτώνκαιλοιπές διατάξεις»Ν.4389/2016

   

  Συμμετοχή σε Συμβούλια και Επιτροπές

  ·         Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε.» 2018-2019

  ·         Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου από το 2020

  ·         Πρόεδρος στο ΣΥΠΟΘΑ Β της περιφερειακής ενότητας Μεσσηνίαςαπό το 2021

  ·         Πρόεδρος στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού Μεσσηνίας , από 30/11/2000 έως 1/5/2012

   

  Δημοσιεύσεις-Ερευνητικές εργασίες

  Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες με θέμα

  ·         « Συστήματα και μηχανισμοί παραγωγής του εξωαστικού χώρου – Εκτός σχεδίου δόμηση, εκτός  σχεδιασμού περιοχές και οργανωμένοι υποδοχείς. Η  περίπτωση του Ν. Μεσσηνίας» URI: https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/53359
  http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.21057

  ·          «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό: στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

  ·         Δημοσίευση  με θέμα  « Παρουσίαση των βασικών σημείων και επιλογών του ν 4495/17 για το περιβαλλοντικό ισοζύγιο» στα δημοσιεύματα του σπουδαστηρίου πολεοδομικών ερευνών του ΕΜΠ  ,τεύχος 7 ,με θέμα την μεταφορά συντελεστή δόμησης .τον Μάρτιο του 2018 , Εκδόσεις Σακουλα, 2020.

  Ερευνητικές εργασίες με θέμα

  ·          «Το masterplan του λιμανιού της Καλαμάτας ως ένα αειφορικο σχέδιο της βιώσιμης ανάπτυξης της πόλης»

  ·          « Πως διαβάζουμε τις εξελίξεις στην πόλη  .Αναζητώντας τις ρωγμές

  ·          « Διερεύνηση του τρόπου επιλογής και προγραμματισμού των αστικών αναπλάσεων»

  ·         « Οι μετασχηματισμοί του ιστορικού κέντρου της Καλαμάτας .Αναζητώντας την σημερινή του ταυτότητα»

  ·          « Οι προσφυγικοί οικισμοί της Καλαματας-100 χρόνια μετά»

  ·         «Η διαβούλευση στον σχεδιασμό-Η περίπτωση του ΣΒΑΚ Καλαμάτας»

  ·         «Η διαφθορά στην Δημόσια Διοίκηση και τηνΠολιτική»

   

  Εισηγήσεις σε συνέδρια, ημερίδες

  ·         Εισηγήσεις σε ενημερωτικές ημερίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενεργείας και του Τ.Ε.Ε προς τους μηχανικούς σε όλη την χώρα ,.καθώς και σε ημερίδες του σπουδαστηρίου πολεοδομικών ερευνών του ΕΜΠ για την « Παρουσίαση των βασικών σημείων και επιλογών του ν 4495/17 για το περιβαλλοντικό ισοζύγιο»  και  γιατις αστικές αναπλάσεις.κλπ

   

  Κοινωνική Δραστηριότητα

  ·         Μέλος της κεντρικής αντιπροσωπείας του τεχνικού επιμελητηρίου Ελλάδος από το 2019

  Σύντομα
  Θέλεις και εσύ να είσαι μέρος της προσπάθειας;
  Θέλεις και εσύ να είσαι μέρος της προσπάθειας;
  Θέλεις και εσύ να είσαι μέρος της προσπάθειας;