Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » ΑΞΟΝΕΣ » 7. Οικονομία & Κοινωνία » 7.1 Αγροτική παραγωγή » Απάντηση στο: 7.1 Αγροτική παραγωγή

Απάντηση στο: 7.1 Αγροτική παραγωγή

#1821
Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Μεσσηνίας
Συμμετέχων
  Συμφωνώ
  Up
  1
  ::

  O Καλλικρατικός Δήμος Καλαμάτας περιλαμβάνει μια τεράστια περιαστική ζώνη αλλά και μια εντός τους αστικού ιστού (Δυτική Παραλία) όπου κυρίαρχο ρόλο καταλαμβάνουν οι γεωργικές χρήσεις. Χαρακτηριστικά αποτυπώνονται περίπου 70.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης με κυρίαρχο στοιχείο την ελαιοκαλλιέργεια κατά 78% και αμέσως μετά τα κτηνοτροφικά φυτά για ζωοτροφές, κηπευτικά – γεώμηλα και εσπεριδοειδή. Ο αριθμός όσον ασχολούνται  ξεπερνά τις 7500 εξ΄αυτών κατά κύριο επάγγελμα αγρότες είναι περίπου το 37% ενώ ηλικιακά το 37% ανήκει στην κατηγορία έως 55 ετών 23% μεταξύ 55 – 64 και το 40% άνω των 64%.

  Με δεδομένο ότι το 25% του Πυλώνα Ι ένα της νέας ΚΑΠ θα κατευθυνθεί σε οικολογικά σχήματα, η νέα ΚΑΠ στο πλαίσιο και του Green Deal μέσα από τις στρατηγικές της Βιοποικιλότητας και από το Αγρόκτημα στο πιάτο έχει ως ενιαίο στόχο την μείωση των εκπομπών άνθρακα  και θα αναπτυχθεί εντός της σειρά εργαλείων προς αυτή την κατεύθυνση με κυρίαρχο αυτό της ψηφιοποίησης του πρωτογενούς τομέα και των τεχνολογιών γεωργίας ακρίβειας μέσα από αυτό που ονομάζουμε Ευφυής Γεωργία.

  Ο Δήμος έχει την δυνατότητα:

  Μέσα από την σύσταση και δράση ενός Παρατηρητήριου – Καλαμάτα 2030 – Κλιματικά Ουδέτερη Πόλη εντός του οποίου θα λειτουργεί αυτοτελής τομέας για τον Πρωτογενή Τομέα (σε συνέργεια με το Πανεπιστήμιο) το οποίο θα έχει ευρύτερη δράση (εκπαιδευτική, ερευνητική) και θα μεριμνήσει και για την σύνταξη μελετών για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο μικροκλίμα και συνεπακόλουθα στον πρωτογενή τομέα. Με την χρήση τεχνολογιών Ευφυούς Γεωργίας να καταγράψει την υφιστάμενη κατάσταση και στην συνέχεια να συνταχθούν μελέτες ανά περιοχή δράσης και ανά καλλιέργεια (master plan) ώστε να υπολογιστεί βάσει δεικτών η τρέχουσα εικόνα και να τεθούν στόχοι μέχρι το 2030 τις οποίες θα αναλάβει να παρακολουθεί και μέσω ετήσιων εκθέσεων να αποτυπώνεται η όποια πρόοδος και οι αναγκαίες προσαρμογές.

  Με δεδομένο ότι υπάρχουν πιστοποιήσεις για κλιματικά ουδέτερα προϊόντα να συναφθεί ένα Πρωτόκολλο για το Περιβάλλον – Καλαμάτα 2030 μεταξύ των δρώντων σε όλο το κύκλωμα παραγωγή – επεξεργασία/μεταποίηση – τυποποίηση – εμπορία  που εδράζονται στην Καλαμάτα με στόχο την υιοθέτηση αντίστοιχων πιστοποιήσεων με παράλληλη θέσπιση κινήτρων τόσο μέσω της προβολής των συμμετεχόντων στην τουριστική στρατηγική του Δήμου όσο και με ευρύτερα κίνητρα μέσα από χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να θεσμοθετηθούν για την μεταβατική περίοδο της υιοθέτησης τους. Το ανωτέρω πρωτόκολλο θα ενταχθεί στο αντικείμενο παρακολούθησης του Παρατηρητήριου.

  Μέσα από ένα πολυτομεακό Παρατηρητήριο το οποίο στο σκέλος του Πρωτογενούς τομέα θα έχει ως κυρίαρχη δράση του, την Σύναψη του Συμφώνου για το Περιβάλλον – Καλαμάτα 2030 θα λειτουργήσει ένας εκπαιδευτικός, μελετητικός και ερευνητικός πολλαπλασιαστής ο οποίος θα έχει την δυνατότητα πραγματικά να εφοδιάζει κάθε πολίτη και κάθε Δημοτική Αρχή με πολύτιμο υλικό αρκεί να υποστηριχθεί χρηματοδοτικά και στελεχωθεί άρτια μέσα από συγκεκριμένες και χρονολογημένες δεσμεύσεις των συμμετεχόντων.

  Γιάννης Πάζιος – Διευθυντής

  Σύντομα
  Θέλεις και εσύ να είσαι μέρος της προσπάθειας;
  Θέλεις και εσύ να είσαι μέρος της προσπάθειας;
  Θέλεις και εσύ να είσαι μέρος της προσπάθειας;