Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » ΑΞΟΝΕΣ » 7. Οικονομία & Κοινωνία » Κλιματικά δεδομένα και διαχείριση » Απάντηση στο: Κλιματικά δεδομένα και διαχείριση

Απάντηση στο: Κλιματικά δεδομένα και διαχείριση

#1758
ΠΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ
Συμμετέχων
    Συμφωνώ
    Up
    0
    ::

    Δημιουργία Παρατηρητηρίου για την Έξυπνη και Κλιματικά Ουδέτερη Πόλη με (α) τον ορισμό, την συγκέντρωση, την παρακολούθηση δεικτών (περιβαλλοντικής, οικονομικής, κοινωνικής υφής) και σύνταξη αναφορών ή/και διάθεση αυτών των στατιστικών σε ερευνητές, φοιτητές κ.ά. για διενέργεια αναλύσεων, (β) δημιουργία συλλογής/βιβλιοθήκης/αποθετηρίου συναφών αναλύσεων, (γ) συγκέντρωση καλών πρακτικών και ιδεών από την διεθνή βιβλιογραφία, καθώς και (γ) κόμβο υποβολών/συλλογής ιδεών από το κοινό για ωρίμανση: όλα με απώτερο σκοπό την επικαιροποίηση και τον ανασχεδιασμό της πολιτικής για την Έξυπνη και Κλιματικά Ουδέτερη Πόλη.