Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » ΑΞΟΝΕΣ » 1. Μεταφορές – Αστική Κινητικότητα » 1.4 Στάθμευση » Απάντηση στο: 1.4 Στάθμευση

Απάντηση στο: 1.4 Στάθμευση

#1689
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ
Συμμετέχων
  Συμφωνώ
  Up
  3
  ::

  Η διαρκής προσπάθεια για τη μείωση της χρησιμοποίησης του αυτοκινήτου στις μετακινήσεις μας στην πόλη οφείλει να συνοδεύεται εκτός των άλλων (χρησιμοποίηση ΜΜΜ, εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης) και με την ύπαρξη χώρων στάθμευσης επίγειων είτε πολυωρόφων ,όπου αυτό είναι εφικτό, σε οικόπεδα που μπορεί να αποκτήσει η έχει στη διάθεσή του ο Δήμος αλλά και υπόγειων σε χώρους πλατειών τις οποίες σκέφτεται να αναπλάσει στο μέλλον ο Δήμος. Αυτό άλλωστε προβλέπεται και από το ΣΒΑΚ.

  Σύντομα
  Θέλεις και εσύ να είσαι μέρος της προσπάθειας;
  Θέλεις και εσύ να είσαι μέρος της προσπάθειας;
  Θέλεις και εσύ να είσαι μέρος της προσπάθειας;