Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Ιστολόγιο » Ομόφωνα το Δ.Σ. ενέκρινε τη συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας στις «100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις έως το 2030»

Ομόφωνα το Δ.Σ. ενέκρινε τη συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας στις «100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις έως το 2030»

  Με την ίδια απόφαση εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος για την ανάληψη των απαραίτητων πρωτοβουλιών για τη διασφάλιση των απαιτήσεων συμμετοχής στην Αποστολή της Ε.Ε.

  Η Ευρωπαϊκή Αποστολή για τις «100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις έως το 2030» στοχεύει να υποστηρίξει τον μετασχηματισμό, αρχικά 100 ευρωπαϊκών πόλεων ως προς την ουδετερότητα του κλίματος, συμβάλλοντας στην υλοποίηση των στόχων:

  • της αειφόρου ανάπτυξης (SDG’s), σύμφωνα με την ατζέντα του ΟΗΕ για το κλίμα έως το 2030
  • της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (European Green Deal) έως το 2050.

  Η «Αποστολή» (Mission):

  • είναι μια προσπάθεια διαρθρωμένη με τρόπο ολιστικό σε ότι αφορά, τα προγράμματα χρηματοδότησης, τον τρόπο διακυβέρνησης του εγχειρήματος, καθώς και την υποστήριξη των δράσεων, από όλες τις Γεν. Διευθύνσεις της Ε.Ε
  • προωθεί την καινοτομία με την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας, σε όλες τις παρεμβάσεις στην πόλη, στοχεύοντας σε τομείς όπως η διακυβέρνηση, οι μεταφορές, η ενέργεια, οι κατασκευές, η κυκλική οικονομία, κ.ά.
  • αναμένει από τους πολίτες, τους φορείς και τις πολιτικές αρχές, να επιδείξουν δέσμευση, φαντασία και αποφασιστικότητα, απαιτώντας αλλαγή συμπεριφοράς, ώστε να ξεπεραστούν οι αιτίες και να εφαρμοστούν κοινά για όλους, οι αντίστοιχες αποφάσεις.

  Σκοπός της Αποστολής είναι να επιλεγούν, μέσα από μια ανταγωνιστική διαδικασία, 100 πόλεις της Ε.Ε, γεωγραφικά κατανεμημένες σε όλα τα κράτη μέλη, οι οποίες, συνεργαζόμενες μεταξύ τους, θα μπορούν να λειτουργήσουν ως ένα πρότυπο δίκτυο κόμβων καινοτομίας, που θα είναι οδηγός για όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πόλεις.

  Διαβάστε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας…

  Σύντομα
  Θέλεις και εσύ να είσαι μέρος της προσπάθειας;
  Θέλεις και εσύ να είσαι μέρος της προσπάθειας;
  Θέλεις και εσύ να είσαι μέρος της προσπάθειας;